Käytännön vinkkejä energiaremontointiin

Joskus on hyvä ottaa kovemmat  keinot käyttöön energiaremonteissa. Nyt puhutaan isommista energiaremonteista: lämmitysjärjestelmän vaihdosta ja lisälämmöneristämisestä. Muutama asia on hyvä tietää jo ennen remontin suunnittelun aloittamista.

Kun vaihdat lämmitysjärjestelmää

  • Vesikeskusjärjestelmästä maalämpöön

Maalämpöjärjestelmä on parhaimmillaan, kun energiankulutus on suuri ja lämmönjakotapana on vesikiertoinen lattialämmitys. Vanhassa patterijärjestelmässä maalämpöjärjestelmän hyötysuhde heikkenee, koska pattereissa kiertävän veden lämpötilan on oltava korkeampi ja joissain tapauksissa on patterien uusiminen tehtävä, jotta maalämpöjärjestelmästä saadaan suurin hyöty ulos. Tämä lisää energiaremontin kustannuksia. Maalämpöjärjestelmällä voidaan lämmityskulut puolittaa, mutta tämä ei aina johda kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Muistettava on myös, että jos lämmintä vettä kuluu paljon tai käytössä on patterilämmitys, jossa joudutaan käyttämään korkeahkoa menoveden lämpötilaa, eivät saavutettavat säästöt yllä mainostettuihin tasoihin.

Maalämpö on lisäksi luvanvaraista ja vaatii toimenpideluvan, eikä luvan saaminen varsinkaan pohjavesialueella ole itsestään selvää. Ennen maalämpöremonttiin ryhtymistä, ota yhteyttä kuntasi rakennusvalvontaan ja selvitä, saako alueellesi asentaa maalämpöjärjestelmää.

Muutkin vaihtoehdot kannattaa selvittää ja esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu voi olla yhtä kustannustehokas ratkaisu.

  • Vesikeskusjärjestelmästä sähköiseen lämmitysjärjestelmään

Mikäli rakennus on pieni ja hyvin eristetty, voi sähkölämmitys olla järkevä vaihtoehto helpon hallittavuuden ja edullisten investointikustannusten takia. Jos kunnassasi lämmitysjärjestelmän vaihto on luvanvarainen toimenpide, voi talon laskennallinen energiankulutus nousta yli korjausrakentamisen määräysten hyväksymän tason, sillä laskennallinen energiankulutus kasvaa siirryttäessä sähköiseen lämmitysjärjestelmään. Tosin tämä riippuu täysin siitä, kuinka uusia korjausrakentamisen määräyksiä tullaan soveltamaan. Jos rakennuksen muuta energiatehokkuutta on parannettu tai olemassa oleva vesikiertoinen järjestelmä vaatisi putkiston uusimista, joka osoittautuisi liian kalliiksi toimenpiteeksi, voi sähkölämmitysvaihtoehto olla toteutettavissa.

Kun parannat lämmöneristystä

  • Yläpohjan lisäeristys

Yläpohjan lisäeristys on helppo tapa tehostaa energiatehokkuutta. Lisäeristämisessä on kuitenkin pidettävä huoli siitä, ettei yläpohjan ilmanvaihtoa tukita.

Yläpohjan lisäeristäminen on tärkeää etenkin silloin, jos talvella näkyy paljon jääpuikkoja räystäissä. Se kertoo yläpohjan lämpövuodoista.

  • Ikkunoiden ja ovien vaihto energiatehokkaampiin

Ikkunat ja ovet ovat rakennuksen heikoin lämpöä eristävä osa ja niiden kautta vuotaa 15–20 % rakennuksen lämmöstä. Uusiminen tai kunnostaminen on tehtävä joka tapauksessa jossain vaiheessa osana rakennuksen elinkaarta. Kun harkitset ikkunaremonttia, selvitä, saisiko olemassa olevat ikkunat kunnostettua vai onko ainoa järkevä vaihtoehto uusia kaikki.

  • Lisäeristys ulkoseinään

Ulkoseinän lisäeristäminen on järkevää silloin, kun teet muitakin korjaustoimia. Esimerkiksi ulkoverhouslaudoituksen uusimisen yhteydessä on samalla helppo lisätä eristettä ulkoseiniin. Vanhoissa purueristeisissä taloissa voi jo 5–10 cm lisäeristyksellä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta huomattavasti. Lisäksi lisälämmöneristys parantaa puruseinän kosteusteknistä toimivuutta.

Joskus ei ulkoseiniin voida lisätä eristettä järkevällä tavalla ja rakennuksen lisäeristämisessä on turvauduttava sisäpuoliseen lämmöneristämiseen. Sisäpuolella eristettä ei saa mennä lisäämään suin päin. Vanhat tiiviit kerrokset tulee poistaa ja uusi eristekerros on asennettava ilmatiiviisti, jottei kosteus pääse tiivistymään vanhaan pintaan. Kunnollinen suunnittelu varmistaa, ettei tule tehtyä virheellisiä ratkaisuja.
 

Asiantuntijana energianeuvoja Heikki Rantula

Lisäinfoa:

Korjausrakentamisen uudet energiatehokkuusvaatimukset
Milloin järeät keinot ovat tarpeen energiaremontissa

www.eneuvonta.fi
www.korjaustieto.fi
www.hometalkoot.fi
www.energiatehokaskoti.fi
 

Lue seuraavaksi

Seuraa, säädä ja nauti energiatehokkaasta sähkölämmityksestä

Esilämmitys säästää moottoria ja polttoainetta

Muistathan tämän, kun menet kylmään mökkiin