Mikä on energiatodistus ja milloin se tarvitaan?

Energiatodistus kertoo rakennuksen laskennallisen energiankulutuksen. Se tarvitaan kaikille uudisrakennuksille rakennuslupaa haettaessa ja olemassa olevalle rakennukselle silloin, kun rakennusta tai sen osaa myydään tai vuokrataan. Energiatodistus vaaditaan pientaloille (1980 tai sen jälkeen käyttöön otetuille), kerrostaloille, rivi- ja ketjutaloille sekä liike- ja toimistorakennuksille, hoitoalan rakennuksille ja kokoontumis- ja opetusrakennuksille.

1.7.2016 alkaen energiatodistus tarvitaan myös jäähalleille, varastorakennuksille, liikenteen rakennuksille ja yli 50 neliömetrin suuruisille autotalleille sekä väliaikaisille rakennuksille, jos niiden käyttöaika on yli kaksi vuotta. 

Ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille energiatodistus vaaditaan 1.7.2017 alkaen. 

Poikkeuksiakin on

Energiatodistusta ei tarvita mm. suojelluille rakennuksille, alle 50 m² rakennuksille ja loma-asunnoille eikä lähisukulaisten väliseen kiinteistön myyntiin tai vuokraukseen.

Mikäli kiinteistön arvo on vähäinen (eli myyntihinta on alle 50 000 €), vuokra on pieni (alle 350 €) tai kohdetta ei esitellä julkisesti, voidaan energiatodistus laatia niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta, jolloin rakennukselle ei määritetä energialuokkaa ja rakennus saa tunnuksekseen H:n.

Energiatodistusta ei tarvita mm. suojelluille rakennuksille, alle 50 m² rakennuksille ja loma-asunnoille eikä lähisukulaisten väliseen kiinteistön myyntiin tai vuokraukseen.

Mikä energiatodistus on?

Energiatodistus on rakennuskohtainen työkalu, joka mahdollistaa rakennusten energiatehokkuuden vertailun. Rakennuksen saama energiatehokkuusluokitus perustuu rakennukselle laskettavaan E-lukuun, joka kertoo rakennuksen ominaisuuksiin perustuvan kokonaisenergiankulutuksen kilowattitunteina per neliömetri (kWhE/m²).

Pientalon energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen; toisin sanoen rakennuksen mitattu energiankulutus ei vaikuta rakennuksen E-lukuun ja sen perusteella määräytyvään energialuokkaan. Lämmitystavalla on suuri merkitys. Eri energiamuotojen painotuskertoimet huomioivat, mistä tarvittava energia ostetaan. Sähköllä ja lämpöpumpuilla kerroin on 1,7, öljyllä ja kaasulla 1,0, kaukolämmöllä 0,7, puulla 0,5 ja kaukojäähdytyksellä 0,4. Laskennassa painotuskertoimilla korjatut eri energia-arvot lasketaan yhteen ja jaetaan lämmitetyllä nettopinta-alalla. Näin saadun E-luvun perusteella rakennus saa energiatehokkuusluokituksen asteikolla A–G.

Kun lämmitystapana on esimerkiksi maalämpöpumppu, laskennassa käytetään sähkön kerrointa, mutta koska lämpöpumppu tuottaa yhdellä kilowattitunnilla keskimäärin 2,8 kilowattituntia ostoenergiaa, jää lämmityksessä tarvittavan ostoenergian määrä vähäiseksi ja E-luku muihin lämmitysmuotoihin verrattuna pienimmäksi.

Mitä hyötyä?

Energiatodistus mahdollistaa rakennusten keskinäisen vertailun ja se antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa rakennuksen teknisistä ominaisuuksista ostajalle. Energiatodistuksen liitetiedot sisältävät vanhan rakennuksen tapauksessa myös rakennuksen todelliset kulutustiedot ja suositellut energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet, jotka yhdessä energialuokan kanssa antavan taloa ostavalle kokonaiskuvan rakennuksen ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Rakennuksen todellinen kulutus selviää kuitenkin vasta uuden omistajan käytössä.

Mistä saa ja mitä maksaa?

Energiatodistuksen voi laatia vain erillisen energiatodistuksen pätevyyden suorittanut henkilö. Pätevät henkilöt löytää paikkakunnittain valvovan viranomaisen eli Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen ARA:n julkaisemasta pätevyysrekisteristä. Rekisteri löytyy ARA:n nettisivuilta www.ara.fi. Energiatodistuksen hinta on noin 150–400 euroa. Jos kevennetyn menettelyn energiatodistus riittää, sen voi laatia valmiin lomakkeen avulla, eikä se vaadi välttämättä laatijan käyntiä paikan päällä.

www.motiva.fi/energiatodistus

Usein kysyttyä

 

Lue seuraavaksi

Seuraa, säädä ja nauti energiatehokkaasta sähkölämmityksestä

Esilämmitys säästää moottoria ja polttoainetta

Muistathan tämän, kun menet kylmään mökkiin