Muista lämmöntalteenotto ilmanvaihdon saneerauksessa

Kodin ilmanvaihtojärjestelmän uusimisessa tärkein muuttuja on lämmöntalteenoton hyötysuhde. Se vaikuttaa investoinnin takaisinmaksuaikaan jopa enemmän kuin ilmanvaihtokoneen hinta.

Ilmanvaihtojärjestelmä ei ole yhdentekevä asunnon energiatehokkaan käytön kannalta. Sen osuus lämmitysenergiankulutuksesta on noin 20–40 prosenttia, talon lämmitettävästä pinta-alasta riippuen.

Koneellinen tai painovoimainen

Ilmanvaihto voidaan toteuttaa joko puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto) tai sisä- ja ulkolämpötilojen eron ja tuulen yhteisvaikutuksella, jolloin on kyseessä painovoimainen ilmanvaihto. Siinä ei ole lämmöntalteenottoa eikä puhaltimia. Vanhemmissa, ennen 1980-lukua rakennetuissa taloissa on yleisesti käytössä painovoimainen ilmanvaihto. 1980-luvulla yleistyi koneellinen poistoilmanvaihto, joka tehosti ilman vaihtumista, mutta kuluttaa turhan paljon energiaa. Merkittävä parannus energiatehokkuuteen oli koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, joka mahdollisti myös lämmöntalteenoton.

Nykyisin jo rakennusmääräyksissäkin otetaan kantaa ilmanvaihtoon. Kaikissa uudisrakennuksissa täytyy määräysten mukaan ottaa talteen vähintään 45 prosenttia ilmanvaihdon tarvitsemasta lämmitysenergiasta. Käytännössä vaatimusta on vaikeaa toteuttaa ilman koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa.

Lue seuraavaksi

Kun hankit koristevaloja, varmista tämä

Led-valoilla luot joulutunnelmaa pienillä kustannuksilla

Ota tehot irti kiertoilmauunista