Sähköt kunnossa? Asennusten tarkastus kertoo todellisuuden

Sähköasennuksissa olevat puutteet eivät tule ilmi käytössä heti, mutta seuraamukset voivat olla vakavia. Paras tapa selvittää oman kiinteistön sähköasennusten turvallisuus on teettää asennusten tarkastus sähköurakoitsijalla.

Sähköurakoitsijoilla on tällaisiin tilanteisiin valmis tarkastuspaketti. Asiakas voi valita useammasta vaihtoehdosta haluamansa laajuuden ja tarkastuksen tuloksena hän saa pöytäkirjan, jossa on tulokset sekä ehdotetut korjaustoimenpiteet. Asiakas saa tietää etukäteen, mitä tarkastuksessa tehdään ja arvion kuluvasta ajasta. 

Näin tarkastus tehtiin

Esimerkkikohteena on Mirva Ala-Krekolan ja Mikko Leinon keväällä 2014 ostama omakotitalo. Talo on valmistunut vuonna 1989, ja uusien omistajien mielestä sen sähköistys vastaa melko hyvin nykypäivän vaatimustasoa. Kuitenkin haluttiin varmuus siitä, että asennukset ovat kunnossa. Sähkötarkastuksen teki sähköurakoitsija Toni Nieminen.

Liikkeelle pääkeskuksesta

Tarkastus aloitetaan asennusten aistinvaraisella tutkimisella. Pääkeskuksesta otetaan kannet auki, jolloin kokeneelle sähkömiehelle paljastuu jo paljon tietoa kodin sähköverkosta. – Asennustyöt on tehty talon rakennusaikana vallinneiden sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti, mutta nykyisin moni asia on muuttunut. Uudet normit eivät velvoita muuttamaan vanhoja asennuksia, mutta esimerkiksi lisäasennukset on tehtävä nykyisten määräysten mukaan. Siinä on sitten harkittava tapauskohtaisesti, millaisiin muutostöihin vanhoissa asennuksissa kannattaa ryhtyä. Viime kädessä päätöksen tekee talon omistaja ja me sähkömiehet annamme vain suosituksia, muistuttaa Nieminen.

Mirvan ja Mikon talon pääkeskuksesta puuttui yhden pääsulakkeen suojakuoren lasi, jonka Toni vaihtoi tarkastuksen yhteydessä. Vika ei ollut kovin suuri, mutta olisi voinut aiheuttaa sähköiskun sulakkeen vaihtajalle. Aikanaan sähkötyöt tehneeltä asentajalta oli jäänyt avoimia johtimien läpivientejä, joista keskukseen oli päässyt pölyä ja yläpohjan eristeenä käytettyä puhallusvillaa. Keskuksessa oleva pöly lisää paloriskiä, joten pikainen puhdistus tehtiin saman tien. Imurointia ei kuitenkaan saa lähteä tekemään omin päin, sillä keskuskaapin suojakansien avaaminen on jätettävä ammattilaisille. Pääsulakkeet on hyvä suojata ruuvikiinnitteisellä muovikotelolla, jota tässä keskuksessa ei ollut. Siitä tuli hankintaehdotus Mikolle.

Maadoitukset kunnossa

Nykyisin asuntoihin tehtävissä asennuksissa käytetään aina maadoitettuja pistorasioita, mutta 1980-luvulla niitä edellytettiin vain ns. vaarallisiin sähkönkäyttöolosuhteisiin. Tällä tarkoitettiin ulkotiloja, pesutiloja ja keittiötä. Tässäkin talossa on makuuhuoneissa, olohuoneessa ja työhuoneessa maadoittamattomat pistorasiat. Pöytätietokone, metallipintaiset kodinkoneet ja laitekohtaiset ylijännitesuojat tarvitsevat maadoitetun pistorasian, vaikka niiden liitäntäjohto voi sopia myös maadoittamattomiin pistorasioihin. Maadoitus suojaa käyttäjää polttamalla sulakkeen vikatilanteessa, jossa jostakin syystä virtajohdin joutuu kosketuksiin laitteen metalliosien kanssa. Tarkastuskohteessa maadoitus mitattiin piharakennusten pistorasioista, ja se oli kunnossa, kuten myös johtimien eristeiden kunto, joka todetaan eristysvastusmittauksella. Kauimpana olevasta pistorasiasta ja pääkeskuksesta mitattiin myös oikosulkuvirrat, jotka kertovat, palaako sulake riittävän nopeasti vikatilanteissa.

Vikavirtasuojat puuttuivat

Vikavirtasuojat tulivat vuonna 1998 pakollisiksi sellaisiin tiloihin, joissa voi todennäköisemmin tulla vaaratilanteita. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi pesutiloja ja ulkona olevia sähkölaitteita. Vuodesta 2008 käyttöön otettujen standardien mukaan käyttö laajeni lähes kaikkiin pistorasioihin. Vikavirtasuoja täydentää sulakkeen antamaa suojausta. Se katkaisee virran nopeasti, jos ihminen esimerkiksi koskettaa vahingossa jännitteisiä osia sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Mirvan ja Mikon talossa oli todennäköisesti vuoden 1998 jälkeen tehtyjä asennuksia, joilla oli sähköistetty pihavaja, grillikota ja suihkulähde. Näistä puuttui vikavirtasuoja, vaikka se määräysten mukaan pitäisi olla kyseisissä kohteissa. Tarkastuspöytäkirjaan tuli tästä merkintä, ja Toni sai heti tarjouspyynnön sen asentamisesta.

Dokumenteissa puutteita

Talon rakennusvaiheessa tehty sähkökuva löytyi piirustusnipusta. Kuva oli kuitenkin kopio, josta puuttuivat tekijän tiedot ja päiväykset. Sen perusteella on ammattilaisenkaan vaikea saada selvyyttä, onko kuva ajan tasalla vai puuttuvatko rakennusvaiheen muutokset, joita tulee käytännössä jokaisella työmaalla. Keskuskuvat olivat puutteelliset ja myöhemmin tehdyistä asennuksista ei löytynyt mitään merkintöjä. Sähköasennuksien tekijän on noudatettava voimassa olevia asennusmääräyksiä ja hän on vastuussa niiden turvallisuudesta. Omistajavaihdosten myötä tiedot asennuksista kuitenkin helposti häviävät ja vastuu jää omistajalle. Sähkökuvien päivittäminen jälkikäteen on hankalaa, Tonin pikaisen arvion mukaan tässä kohteessa useamman päivän työ. Piirustusten päivittämiseen tässä kohteessa ei ainakaan vielä lähdetty. Tarkastus kuitenkin osoitti käytännössä, miten tärkeää on edellyttää aina sähköurakoitsijalta kaikkien asennustöiden merkitsemistä sähkökuviin.

Lue seuraavaksi

Seuraa, säädä ja nauti energiatehokkaasta sähkölämmityksestä

Esilämmitys säästää moottoria ja polttoainetta

Muistathan tämän, kun menet kylmään mökkiin