Tarua vai totta ilmastoinnista

Rakennusten ilmanvaihdon toimivuus on yhteydessä kosteusvaurioihin ja sitä kautta homeongelmiin. Homeongelmia on esiintynyt luvattoman paljon ja niitä pelätään, syystäkin. Pelot ja puutteellinen tieto aiheuttavat kuitenkin villejä huhuja ja vääriä käsityksiä. Testaa oma ymmärryksesi ilmanvaihdon toimintaperiaatteista ottamalla kantaa alla oleviin väittämiin. 

Ilmatiivis talo on altis kosteusvaurioille.

Tarua! Talon ilmatiiveys on hallitun ja energiatehokkaan ilmanvaihdon edellytys. Yllättävän tiukassa istuu käsitys siitä, että ilman täytyisi päästä liikkumaan talon rakenteiden läpi. Käytännössä ilma vaihtuu sekä hallitusti että hallitsemattomasti ilmavuotoina. Rakennuksen vaipan tiiviydellä on vaikutusta rakenteiden kosteudensiirtoon ja ilmanvaihdon toimintaan. Ilman tulee kulkea rakenteessa ulkoa sisälle, koska Suomen kylmässä ilmastossa seinän sisään pääsevä sisäilman kosteus tiivistyy herkästi. Ilmanvaihto pystytään kaikkien helpoimmin hallitsemaan tiiviissä rakennuksessa, jossa lähes kaikki ilma kulkee ilmanvaihtojärjestelmän kautta. 

Ilmanvaihdolla on suuri merkitys talon energiankulutukselle.

Totta! Ilmanvaihdon osuus koko rakennuksen lämmönkulutuksesta on merkittävä: noin 20–40 prosenttia tyypillisestä 120-neliöisen talon lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta (10–15000 kWh/a).

Ilmanvaihdon energiankulutus riippuu kuitenkin myös asunnon lämmitettävästä pinta-alasta ja tuloilman lämpötilasta. Lämmön talteenoton puuttumisen lisäksi tuloilman sisäänpuhalluksen lämpötila vaikuttaa merkittävästi ilmavaihdon lämmitysenergian kulutukseen.

Lisätietoa ilmanvaihdon lämmöntalteenoton oikeasta säädöstä saat Motivan Elvari-ohjelmassa julkaisemasta ”Energiatehokas ilmanvaihto” -oppaasta

Koneellinen poistoilmanvaihto on energiasyöppö.

Totta! Koneellisessa poistoilmanvaihdossa lämmitetty sisäilma puhalletaan suoraan harakoille. Ilmamäärät ovat suuria, eikä niistä oteta lämpöä talteen. Tämä on silkkaa tuhlausta.

Ilmanvaihtojärjestelmää ei kannata säätää.

Tarua! Ilmanvaihtojärjestelmiä voi ja tulee säätää asumistilanteen mukaan. Saunailtoina ovat lisätehot tarpeen, loma-matkojen ajaksi ilmanvaihto tulee säätää ”poissaolo” -asentoon. Koneellista ilmanvaihtoa ei kuitenkaan tule sulkea pois päältä silloinkaan, kun talo on tyhjillään. Jotta rakennus- ja sisustusmateriaaleista vapautuvat epäpuhtaudet poistuvat, täytyy ilmanvaihdon olla päällä aina, vähintäänkin minimiteholla. 

Vanha painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä kannattaa aina vaihtaa uuteen, koneelliseen ilmanvaihtoon.

Tarua! Jos ongelmia sisäilman laadussa ei ole, ja sisäilma on raikasta eikä kosteus jää seisomaan asuntoon (siitä kertovat mm. huurustuneet ikkunat ja huonosti kuivuva pyykki), on painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä riittävä. Ilmanvaihtojärjestelmän vaihtaminen kanavistoineen on yleensä niin iso investointi, ettei se ole kannattava.

Lue seuraavaksi

Seuraa, säädä ja nauti energiatehokkaasta sähkölämmityksestä

Esilämmitys säästää moottoria ja polttoainetta

Muistathan tämän, kun menet kylmään mökkiin