Uudet vaatimukset korjausrakentamisen energiatehokkuudelle

Ympäristöministeriön uusissa määräyksissä todetaan, että asuntonsa korjaus- ja muutostöihin ryhtyvän on lupaa hakiessaan esitettävä toimenpiteet, joilla rakennuksen energiatehokkuutta aiotaan parantaa rakennusosittain, järjestelmittäin tai koko rakennuksen hankkeen laajuuden ja päättämänsä tavan mukaisesti.

Korjausrakentamisen uudet energiatehokkuusmääräykset koskevat asuinrakennusten luvanvaraista korjaamista eli ne täytyy ottaa huomioon silloin, kun toimenpiteeseen tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa. Määräykset eivät koske mm. alle 50 m² rakennuksia ja loma-asuntoja.

Ehjää ja toimivaa ei edelleenkään tarvitse korjata. Energiatehokkuutta tulee parantaa remontin yhteydessä silloin, kun se on taloudellisesti, teknisesti ja toiminnallisesti mahdollista. Määräyksissä on esitetty kolme tapaa parantaa energiatehokkuutta, joista remontoija voi valita itselleen parhaan tavan omaa remonttia varten. Lisäksi määräyksissä on esitetty vaatimuksia teknisille järjestelmille, jos niitä peruskorjataan.

Miten käytännössä toimitaan?

Remontoija toimittaa rakennusvalvontaan yhdessä lupahakemuksen kanssa suunnitelman, jolla osoitetaan energiatehokkuuden täyttyminen tai vaihtoehtoisesti todistuksen siitä, ettei toimenpide ole mahdollinen. Tehdyt työt esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.

Korjausrakentamisen uudet energiatehokkuusmääräykset:

Remontoija voi valita parhaan tavan seuraavista vaihtoehdoista. Määräykset koskevat luvanvaraista korjausrakentamista, mutta ei alle 50 m²:n rakennuksia eikä loma-asuntoja.

Rakennuksen lämmöneristävyys parannetaan määräyksissä esitetylle tasolle

  • Käytännössä korjattavan rakenteen U-arvot (lämmönläpäisykertoimet) pitää puolittaa, mutta uudisrakentamisen tason alapuolelle ei tarvitse mennä. Alapohjaa parannetaan mahdollisuuksien mukaan.
  • Esim. purueristeisen seinän tapauksessa tähän on mahdollista päästä lisäämällä 10 cm eristettä ulkoseiniin.
  • Esim. uusittaessa ikkunoita tai ovia, on ikkunoiden ja ovien U-arvojen oltava vähintään 1,0 W/m2 K. Mikäli vanhoja ikkunoita vain korjataan, energiatehokkuutta pitää parantaa mahdollisuuksien mukaan.


Pienennetään rakennuksen laskennallista energiankulutusta alle rakennuskohtaisen asetetun kiinteän raja-arvon

  • Pientalolla remontin tavoitteena on saavuttaa alle 180 kWh/m2 laskennallinen kulutus. Korjaustoimenpiteiden suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet, joiden yhteisvaikutuksena raja alitetaan.


Parannetaan rakennuksen vuotuista laskennallista kokonaisenergiankulutusta

  • Talon laskettu E-luku (laskennallinen energiankulutusluku) kerrotaan 0,8:lla ja saatu E-luku on remontin minimitavoitetaso, jonka perusteella suunnitelmat on laadittu.


U-arvo on lämmönläpäisykerroin, joka kertoo kuinka paljon lämpöä siirtyy rakenteiden läpi neliömetriä kohden yhden asteen lämpötilaerolla. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi eristyskyky.

E-luku kertoo rakennuksen ominaisuuksiin perustuvan laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen kilowattitunteina per neliömetri.

Tutustu myös:

Milloin järeät keinot ovat tarpeen energiaremontissa
Käytännön vinkkejä energiaremontointiin

Lue seuraavaksi

Seuraa, säädä ja nauti energiatehokkaasta sähkölämmityksestä

Esilämmitys säästää moottoria ja polttoainetta

Muistathan tämän, kun menet kylmään mökkiin