Vain toimiva ilmanvaihto takaa puhtaan sisäilman

Jos sisällä on tunkkaista, tarkista ilmanvaihto. Ilmanpuhdistimilla, suolalampuilla ja kasveilla voi lisätä viihtyvyyttä, mutta ei voi poistaa huonon ilmanvaihdon aiheuttamia ongelmia.

Paras tapa huolehtia sisäilman laadusta on toimiva ilmanvaihto, tuloilman suodatus ja siivous. Monesti ilmanvaihtoa pienennetään tai se jopa tukitaan, kun säät viilenevät. Energiansäästösyistä venttiilit suljetaan. Se voi olla terveysriski, sillä jos ilma ei vaihdu riittävästi, hajut ja pölyt pyörivät sisätiloissa ja kosteus voi tiivistyä rakennuksen seiniin.

Ilmanvaihto toimii oikein, jos ilmaa tulee huoneisiin, joissa oleskellaan, ja sitä poistuu huoneista, joissa syntyy kosteutta ja hajuja. Esimerkiksi niin, että ilmaa tulee makuuhuoneeseen tuloilmaventtiilistä ja kulkee oviaukkojen kautta keittiön poistoilmaventtiilistä ulos. Ilmanvaihto voi toimia painovoimalla tai koneellisesti. Koneellisessa ilmanvaihdossa tuloilmaa voi lämmittää keräämällä poistuvasta ilmasta lämpö talteen. Se säästää energiaa.

Ilmanpuhdistimista voi olla apua

Parhaimmillaan siirrettävät ilmanpuhdistimet poistavat sisäilmasta epäpuhtauksia, esimerkiksi pölyä. Ikävimmillään ne lisäävät pöpöjä ja ovat meluhaitta. Ilmanvaihtojärjestelmää mikään erillinen laite ei korvaa.

Ilmanpuhdistimia on erilaisia

  • Elektrostaattiset ilmanpuhdistimet varaavat hiukkaset sähköisesti, jolloin ne tarttuvat vastakkaisesti varattuun suodatinmateriaaliin tai -kennoon.
  • Mekaanisissa laitteissa ilma johdetaan suodattimien läpi tuulettimella. Menetelmä suodattaa tehokkaasti tarkoitetun kokoluokan hiukkasia, mutta laitteen melu voi olla häiritsevä.
  • Fotokatalyyttiseen oksidaatioon perustuvan laitteen tarkoitus on poistaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä huoneilmasta ja tappaa homeitiöitä, bakteereja sekä viruksia. Valmistajien mukaan laitteet alentavat haitallisten yhdisteiden määrää. Kaikki tutkimukset eivät puolla väitettä.

Kunnossapito ja huolto tärkeää

  • Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet on hyvä vaihtaa ja venttiilit puhdistaa säännöllisesti. Muistathan, että venttiilin pitää olla puhdistuksen jälkeen samassa asennossa, kun puhdistusta aloittaessasi. Ilmanvaihto on kokonaisuus ja säädöt ovat tarkkaan mitattuja. Liian auki tai kiinni jäänyt venttiili voi sotkea ilmanvaihdon toimivuuden.
  • Puhdista ilmanvaihtojärjestelmän kanavat vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tulo- ja poistoilmamäärien mittaus on hyvä tehdä puhdistuksen yhteydessä.

 

"Helppo kotikonsti, jolla voit tarkistaa oman kodin ilmanvaihdon toimivuutta, on laittaa A4-paperiarkki poistoilmaventtiilin päälle ja katsoa, pitääkö imu paperin paikallaan."

 

Lisätietoja:

www.allergia.fi
www.sisailmayhdistys.fi/

  

Lue seuraavaksi

Seuraa, säädä ja nauti energiatehokkaasta sähkölämmityksestä

Esilämmitys säästää moottoria ja polttoainetta

Muistathan tämän, kun menet kylmään mökkiin